responsive web templates

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo obiektów kluczowych wymaga integracji systemów bezpieczeństwa oraz korelacji zdarzeń i danych pochodzących z wielu źródeł. 
Wielowarstwowa ochrona
Optymalna wizualizacja i wymiana informacji

W naszych systemach integrujemy zdarzenia z systemów monitoringu wideo, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych, identyfikacji pojazdów oraz sterowania. Uzupełniającym elementem są zdarzenia z systemów bezpieczeństwa informatycznego, sond sieci bezprzewodowej oraz skanerów bezpieczeństwa.

Inteligencja
Zaawansowana analityka

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań analizy danych oraz video pozwala na automatyczne wykrywanie i kategoryzację zdarzeń. Podejmowanie decyzji na podstawie skorelowanych danych systemów kontroli dostępu  z systemami rozpoznawania pojazdów lub rozpoznawania twarzy gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów szczególnie chronionych.

Szybka weryfikacja
Pewność zdarzeń i szybka eliminacja fałszywych alarmów.

W zintegrowanych systemach bezpieczeństwa wszystkie zdarzenia mogą być natychmiast zweryfikowane. W systemie w każdej chwili możliwe jest uzyskanie informacji z systemów rejestracji wideo, danych o ilości osób lub pojazdów na terenie obiektu.

Obieg zdarzeń
Rejestr incydentów oraz reakcji na zdarzenia.

W systemie zaimplementowano szereg rozwiązań z zakresu obsługi zdarzeń. Każdy incydent jest odnotowywany w systemie a jeśli jest taka potrzeba może wymusić reakcję i potwierdzenie użytkownika. Automatyczne systemy importu danych umożliwiają codzienny import i przeglądanie dziesiątek tysięcy zdarzeń.