website templates
Koncesje i certyfikaty

squareTec posiada miedzy innymi:

  • Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie technicznej ochrony mienia
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą EU SECRET

Stosowane certyfikaty posiadają także nasi Pracownicy oraz Właściciele:

  • poświadczenia bezpieczeństwa POUFNE, ŚCIŚLE TAJNE
  • poświadczenia bezpieczeństwa NATO SECRET
  • poświadczenia bezpieczeństwa EU SECRET
  • zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
  • autoryzację TECHOM w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych do KL. SA-4