simple web templates
Dane rejestrowe

squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg spółka jawna

ul. Broniewskiego 4 , 85-316 Bydgoszcz

tel: + 48 52 3205720

fax: +48 52 5524996

web: www.squaretec.pl

e-mail: biuro@squaretec.pl

NIP: 953-253-90-98 REGON: 340274470 KRS: 0000328648 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego